Å leike for å lære / Christelfondet

Om arrangementet

Foredrag av Karen Stenslund, rektor ved Mosby oppvekstsenter

Karen Stenslund er rektor ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand. Ein skule som har fått nasjonal merksemd for å bruke leik som pedagogisk metode for læring. Alle klassar i barneskulen startar dagen med frileik og leikande lærarar engasjerer barna og motiverer for læring. Gjennom leik som metode skal barna oppleve meistring, motivasjon og trivsel.

ALLE MED er denne skulen sin visjon og leikbasert læring er fundamentet i arbeidet med å oppfylle visjonen. Skulen kan og vise til særs gode resultat på nasjonale prøver.

 

Torsdag 13. april 19.00-20.30

 

Billett: 200 kr