Krig og hverdag. De jødiske barna Tibor og Vera- og deres skjebne

Om arrangementet

Sverre Kragset: Krig og hverdag

Ei tidsskildring fra krigsårene 1941-1943 hvor de jødiske barna Tibor og Vera var en integrert del i familien på prestegården i Vik i bygda Nesjestranda. Her skildres hverdag og helg i hjem og skole, i arbeid og lek og med nazismens dødbringende ideologi som en stadig trussel. Sitat fra omslaget på boka: "Jeg har et ønske om å formidle den dramatikken som Tibor og Vera opplevde, fra en trygg tilværelse på prestegården, til økende usikkerhet i bygda og i landet til tyskernes og de norske nazistenes brutale framferd og til slutt dødsmaskineriet i Auschwitz".

Historien fortelles med både alvor og litt humor, og den er lettlest. Den egner seg godt til høytlesning i en skoleklasse og enkelte skoler har bestilt klassesett. Samtidsskildringen er konkret og beskrivende. Voksne, og de som er litt eldre, vil finne mye som er gjenkjennelig fra tiden og kulturen i årene 1940-1960.